duntelco1
مشاوره تحصيلي

آشنايي با شرايط فرهنگي و زباني در كانادا

تنوع نژاد و مليت در كانادا زياد است. به حدي كه مي‌توان اين كشور را محل برخورد و تعامل فرهنگ‌ها و باورهاي متفاوت دانست. بصورتي كه در بعضي از شهرهاي اين كشور به بيش از ۱۴۰ زبان مختلف صحبت مي‌شود. اين تنوع زياد منجر به آن مي‌شود كه فردي كه به اين شهر مهاجرت مي‌كند، تطابق فرهنگي را دشوار ببيند.

مشكلات احتمالي با فرهنگ كشور ميزبان

فرد مهاجر بايد از بين فرهنگ‌هاي متفاوت و بعضاً متضاد با فرهنگ نهادينه شده خود، آگاهانه دست به انتخاب هايي بزند كه ممكن است خلاف ميل قلبي اش باشد. از آنجايي كه مانند گذشته فرهنگ و در نتيجه ارزش‌هاي فرد، اصول از پيش معين شده نيستند، فرد با تعارض هاي شديد در انتخاب روبرو خواهد شد. وجود تعارض هاي حل نشده منجر به بروز استرس و اضطراب مي شود. فرزندان مهاجرين با احتمال و با سرعت بيشتري جذب فرهنگ كشور ميزبان شده و از ارزش‌هاي خانواده خود فاصله مي‌گيرند.

اين در حالي است كه نسل اول مهاجرين كه در كشور ديگري غير از كشور ميزبان متولد شده‌اند، به آداب و سنت‌هاي خود بيشتر پايبند هسنتد. آن ها تلاش مي‌كنند تا ارزش‌هاي خود را همچنان حفظ كنند. همين تضاد در شيوه برخورد، مي تواند آغازگر بروز اختلافات و عوارض روحي باشد كه حضور يك روانشناس را گريزناپذير مي كند.


مشكلات عاطفي پيش روي فرد مهاجر

دوري از خانواده و تنهايي، وجود فرهنگي متفاوت، نگراني از وضعيت فرزندان، هر يك مي تواند زمينه ساز اختلالات رواني متعددي همچون افسردگي، اضطراب و پريشاني در فرد مهاجر باشد كه زندگي وي را به كلي مختل مي كند. بوجود آمدن اين مشكلات منجر به انزواي بيش از پيش مهاجر از جامعه ميزبان مي شود و اين انزوا به سرعت دور باطل اختلالات روحي را تشديد مي كند. براي اطلاع بيش تر از غم غربت كليك كنيد.

بررسي تحقيقات صورت گرفته درباره اثرات روان شناختي مهاجرت روي مهاجرين در كشور مقصد

گروه ويژه بررسي اثرات مهاجرت، گزارشي مبتني بر جديدترين تحقيق تهيه كرد كه به عوامل روانشناختي مربوط به تجربه مهاجرت مي پردازد. اين گزارش توجه ويژه اي به نيازهاي بهداشت رواني و رفتاري مهاجران در طول عمر و اثرات فرهنگ پذيري، تعصب، تبعيض و سياست مهاجرت كشورهاي ميزبان بر افراد، خانواده ها و جامعه دارد. طبق اين‌گزارش برخي از مهاجران اغلب در مراحل مختلف مهاجرت، دچار تروما و استرس مي شوند. اين عوامل به سه دسته ي عوامل استرس زاي قبل از مهاجرت، در حين مهاجرت و بعد از مهاجرت تقسيم‌ مي شوند. براي اطلاع بيش تر در زمينه دلايل مهاجرت كليك كنيد.


روان شناس ايراني در كانادا | بررسي عوامل سه گانه فرايند مهاجرت بر افراد

عوامل استرس زاي قبل از مهاجرت شامل موارد زير است: مسائل مالي، احساس شكست، فرار از خشونت، فقر، ستم سياسي، نگراني بابت تهديدها يا بلاياي طبيعي
عوامل استرس زاي حين مهاجرت شامل: خشونت هاي احتمالي موجود در مسير، خطرات زيست محيطي، رها كردن دلبستگي‌ها، جدايي از عزيزان، شاهد مرگ اطرافيان و همراهان بودن مي شود.
عوامل استرس زاي پس از مهاجرت از قبيل: منابع محدود كشور ميزبان براي مهاجرين با توجه به وضعيت آن ها، درگيري درون فردي و بين فردي، استرس ناشي از سازگاري با محيط جديد، مورد سواستفاده قرارگرفتن، بهره كشي هاي تحقيرآميز، ترس اخراج از كار.

جايگاه روان شناسي در كاهش عوارض روحي مهاجرت

روانشناسي ديدگاه منحصر به فرد و مهمي در اين زمينه دارد. به طور خاص روانشناسي تحقيقات علمي را پيش مي برد و ارائه خدمات مناسب فرهنگي و زباني را ترويج مي دهد. روانشناسان، خود مهاجران و افرادي را كه با مهاجران كار مي كنند را آموزش مي دهد و درباره توسعه سياست هاي صحيح عمومي اطلاع رساني مي كند. براي كسب اطلاعات بيش تر در زمينه روانشناسي مهاجرت كليك كنيد.


روان شناس ايراني در كانادا | لزوم همراهي يك روان شناس با فرد مهاجر

اكثر افرادي كه مهاجرت مي كنند نياز به يك مشاور روانشناس را در زندگي خود احساس مي كنند. اما مسلما يافتن مشاور متخصص و مورد اعتماد آسان نيست. تعيين وقت جهت مشاوره با روانشناسي آگاه و با تجربه در كشوري كه آشنايي كافي با سيستم درماني آن نداريم هم زمان زيادي را مي طلبد. با توجه به اينكه اكثر افراد تا بحراني شدن اوضاع از رفتن به مراكز مشاوره خودداري مي كنند، يافتن و اعتماد كردن به يك روان شناس امن نيز خود مي تواند به دغدغه اي ديگر و بدتر شدن وضعيت شخص منجر شود.

آشنايي با يك روان شناس خوب و امن

ما به شكلي مختصر، به هشت ويژگي برتر كه يك روانشناس حرفه اي بايد داشته باشد اشاره مي كنيم. دانستن اينكه چه ويژگي هايي در روانشناس بيشترين اهميت را دارد، مي تواند بسيار ارزشمند باشد. بخصوص براي قشرهاي خاص از جمله مهاجران كه در معرض استرس هستند و به مداخله هاي جدي تر احتياج دارند.

ضمن اينكه درصرف وقت و هزينه هاي يك مهاجر كه جزو محدوديت هايش محسوب مي شود حائز اهميت است. روانشناسان موفق داراي بسياري از خصوصيات بين فردي هستند كه شما در يك دوست يا مربي به دنبال آن ها هستيد. آنها گرم، قابل دسترس و تشويق كننده هستند و براي موفقيت شما سرمايه گذاري مي كنند. علاوه بر اين روانشناسان براي مشاوره به مراجعين نياز به آموزش و مدارك مناسب تاييد شده دارند.


ويژگي هاي روان شناسان خوب

روانشناس خوبي كه بتواند در كشور هاي ديگر شما را ياري كند، بايد داراي ويژگي هايي باشد كه برخي از مهم ترين آن ها به شرح زير هستند:

1. اشتياق براي يادگيري

تعهد به يادگيري مادام العمر، ويژگي يك روانشناس صالح است. از آنجا كه ايده ها و رويكردهاي درماني جديد به طور مداوم ظهور مي كنند، روانشناسان بايد با شركت در سمينارها، بررسي يافته هاي تحقيقاتي جديد مبتني بر مدارك و مشاوره با همكاران در جريان يافته ها و تغييرات حوزه حرفه ي خود قرار گيرند. اگر روانشناس آمادگي كافي براي كار با نوع خاصي از مراجع يا موقعيت را نداشته باشد، تمايل به كمك به مردم مي تواند نتيجه معكوس دهد. مشاوره ي نامناسب يا تشخيص نادرست مي تواند به مراجع آسيب جدي برساند. روانشناسان بايد خودآگاهي داشته باشند تا جنبه هايي از توانايي هايشان را كه نياز به آموزش بيشتري دارند تشخيص دهند.

2. روان شناس ايراني در كانادا | همدلي داشتن

روانشناسان امن، همدلي و نگراني واقعي خود را بروز مي دهند. آن ها متوجه تفاوت هاي ظريف در تن صدا و زبان بدن مي شوند. مهارت هايي مانند گوش دادن فعال و تأمل، مراجع را به اشتراك افكار، احساسات و عقايد سركوب شده ترغيب مي كند. روانشناسان درك و پذيرش احساسات قدرتمند تخليه شده را در خودشان ايجاد مي كنند. آن ها هنگام كار با مراجعين مجرم، مانند مجرمان جنسي، واكنش ها و احساسات خود را مديريت مي كنند تا آن ها را درك كنند و تغيير ايجاد كنند. براي كسب اطلاع بيش تر در زمينه مهارت همدلي كليك كنيد.

3. توانايي حل مسئله

اگرچه راهنمايي دادن وسوسه انگيز است، اما روانشناسان در برابر خواست مشاوره يكطرفه از جانب مراجع مقاومت مي كنند. در عوض آن ها با صبر و حوصله منتظر افشاگري مراجع مي مانند. مشكلات را شناسايي مي كنند و دلايل نارضايتي از شرايط زندگي را بيان مي كنند. انگيزه كمك و درمان با اشاره به عدم اختلاف بين اهداف مراجع و رفتار ناصحيح او برانگيخته مي شود. اهداف مورد بحث قرار گرفته و يك برنامه درماني با تشريح مراحل بعدي درمان تدوين شده مي شود. براي كسب اطلاع در زمينه مهارت حل مساله كليك كنيد.

4. روان شناس ايراني در كانادا | مرزهاي مناسب

روانشناسان مرزهاي ارتباطي بين خود و مراجع را رعايت مي كنند. هرگز از مرز روابط حرفه اي و درماني عبور نمي كنند و فاصله شخصي مناسب را حفظ مي كنند. بعد از ساعت ها به هردليلي اگر روانشناس در دسترس مراجع نباشد به مراجعين دستورالعمل كمكي مي دهند. روابط عاشقانه با مراجعين هرگز به دليل وجود تفاوت در سلسه مراتب قدرت، كدهاي اخلاقي و قوانين استثمار جنسي كه چنين اقداماتي را منع مي كند، مورد توجه روان شناس خوب قرار نمي گيرد.

5. امانت و رازداري

مراجعين حق اين را دارند بدانند كه آيا يك روانشناس قابل اعتماد است يا خير. روانشناسان نشان مي دهند با تأكيد بر محرمانه بودن گفتگو، مي توان به آن ها اعتماد كرد. به عنوان بخشي از اقدام اوليه، مراجعين از حقوق حفظ حريم شخصي خود مطلع مي شوند و از هرگونه استثنا و احتمالي در مورد عدم رازداري، از جمله تهديدات، صدمه قريب الوقوع براي خود يا ديگران مطلع مي شوند. روانشناسان به مراجعين اطمينان مي دهند كه آزادند افكار و احساسات خود را بدون نگراني از مورد قضاوت گرفتن، به اشتراك بگذارند. بازخورد به مراجعين سازنده و حمايت كننده است.

6. روان شناس ايراني در كانادا | صبور بودن

روانشناسان واقع گراياني هستند كه تشخيص مي دهند رفتارهاي طولاني مدت و سازگارانه را نمي توان به سرعت ياد گرفت. آن ها به جاي اينكه به مراجعين بگويند چه چيزي را تغيير دهد و چگونه آن را تغيير دهد، با حوصله مراجعين را در روند كشف خود راهنمايي مي كنند. آن ها مي پذيرند كه پيشرفت غيرخطي است و عقب ماندگي ها در كسب مهارت ها امري رايج و معمول است. مراجعين عصباني يا مقاوم به تغيير قبل از اينكه آماده تغيير شوند، با روش هاي عجولانه مجبور و دستكاري نمي شوند.

7. اخلاقي و چهارچوب مدار

روانشناسان اخلاقي، استانداردهاي تعيين شده توسط هيئت مجوزدهنده روانشناسي و كدهاي اخلاقي انجمن روانشناسي را دروني مي كنند. آن ها گشودگي، صداقت و شفافيت را نشان مي دهند. همه چيز از مشاوره و رفتار با مراجع گرفته تا نوشتن يادداشت هاي پرونده اي روزانه، كاملاً براي شان الزام اور است. رفتارهاي روانشناسان اخلاقي با نگرش ها و ارزش هاي اعلام شده سازگار است.

حساسيت بين فرهنگي يك ويژگي مهم براي مشاوره با فرد مهاجر

خودآگاهي و تعهد به تنوع، نمونه اي از ويژگي يك روانشناس موثر است. يك روش همسان شده خالي از خلاقيت و تنوع، براي تشخيص و درمان مراجعان در يك جامعه كثرت گرا جواب نمي دهد. روانشناسان آگاه به اجتماع و ساختارهاي اجتماعي، مانند نژاد، قدرت، امتياز و ستم سيستماتيك را درك مي كنند. آن ها تعصبات شخصي خود را تشخيص داده و با آن مقابله مي كنند در حالي كه تلاش مي كنند در عمل منصفانه و عادلانه رفتار كنند. اين ويژگي با توجه به شرايط مهاجران و اختلاف سطح فرهنگ جامعه ي مبدا و مقصد، در شيوه مشاوره دادن و ارائه ي راه حل ها جهت تشخيص و درمان درست، بسيار حائز اهميت است.

روان شناس ايراني در كانادا | ساير ويژگي هاي روان شناس خوب

از ديگر مهارت هاي مورد نياز روان شناس براي مراجعي كه با مشكلات وابسته به مهاجرت دست و پنجه نرم مي كند، عبارت است از:
_دوري از تعصبات قومي و ملي
_دوري از رويكردهاي نژادپرستانه
_احترام به ارزش هاي فرهنگي و خانوادگي مراجع
_درك تفاوت هاي موجود فرهنگي و اجتماعي بين دو جامعه و استفاده درست از آن ها در جهت بهبود بخشيدن به كمبود مهارت ها _كمك به مراجع براي تطبيق راحت تر و ايجاد هويت مشترك با فرهنگ كشور مقصد درعين حفظ فرهنگ فردي.

فايده اشتراك فرهنگي و زباني روان شناس و مراجع مهاجر

هم زبان بودن مشاور روانشناس با مراجع خود موضوعي حائز اهميت است. چرا كه آشنايي كامل مشاور با فرهنگ مراجع مي تواند به تسريع ارتباطي مملو از همدلي با مراجع بيانجامد. اين مهارت برقراري ارتباط به تجربه ي مشاور بستگي دارد. از آن جايي كه در بهبود اختلال و وضعيت رواني فرد، زمان عنصر مهمي تلقي مي شود، چنان چه روان دمانگر هم زبان مراجع نباشد احتمال به تاخير افتادن پروسه بهبودي بالا مي رود.

روان شناس ايراني در كانادا | دسترسي راحت و سريع به مشاور

نكته ي قابل توجه ديگر وجود داشتن امكان مشاوره آنلاين و تلفني همراه با پيشرفت تكنولوژي مي باشد كه انجام مشاوره را بسيار آسان تر مي كند. چراكه ديگر نيازي به صرف وقت و هزينه ي بالا توسط مراجع نخواهد بود. همچنين افراد با راحتي بيش تري مي توانند با مشاور و روانشناس خود ارتباط برقرار كنند. براي كسب اطلاعات در زمينه روان درماني كليك كنيد.

سخن آخر

اختلاف فرهنگي و مشكلات عديده ديگر موجود بر سر راه مهاجرت، مسلماً اختلافات زيادي در بين اعضا خانواده بالاخص والدين و فرزندان مهاجر و يا حتي در بين افرادي كه مدت زمان متفاوتي در كشور ميزبان زندگي كرده‌اند بوجود مي آورد. حال اگر اين مشكلات را به فشارها و استرس‌هايي كه تطبيق با شرايط جديد براي خانواده ي مهاجر ايجاد مي‌كند اضافه كنيم، مي‌توان انتظار بروز مشكلات متعدد ارتباطي و رواني را در يك خانواده ي مهاجر داشت. همه ي اين مسايل نياز به يك روان شناس ماهر كه قادر به تشخيص و شناخت و مديريت تمام اين معضلات باشد را بيش از پيش نمايان مي كند. متخصصان حامي هنر زندگي مي توانند در اين زمينه شما را ياري كنند. براي كسب اطلاعات در زمينه مشاوره تلفني كليك كنيد.

منبع: روان شناس ايراني در كانادا

براي دريافت مشاوره در زمينه روان شناس ايراني در كانادا مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

امتیاز:
بازدید:
[ ۳۰ تير ۱۴۰۰ ] [ ۱۲:۳۵:۳۱ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 10
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر