duntelco1
مشاوره تحصيلي

تست سلامت روان MMPI

گوشه اي از تمام تست هاي روانشناسي به مبحث سلامت روان برمي گردد. با انجام تست هاي روانشناسي مي توانيم ميزان سلامت روان فرد را بسنجيم. سلامت روان يا بهداشت روان به معني سلامت هيجاني و روانشناختي است و اين كه فرد بتواند با قوه تفكر و ميزان توانايي ها خود در جامعه حضور داشته باشد و در جامعه عملكرد مناسب و نيازهاي اوليه خود را تامين سازد. مفهوم سلامت رواني نيز از نظر WHO (سازمان بهداشت جهاني) چيزي فراتر از نبود اختلال­ هاي رواني و شامل خوب بودن ذهني، ادراك خودكارآمدي، استقلال و خودمختاري، كفايت و شايستگي، وابستگي ميان‌نسلي و خودشكوفايي توانمندي ­هاي بالقوه فكري و هيجاني است. براي اطلاع بيش تر در زمينه سلامت روان كليك كنيد.


اصول سلامت روان

هدف اصلي سلامت روان، پيشگيري است و اين منشور به وسيله ايجاد محيط فردي و اجتماعي مناسب حاصل مي گردد. اصول اساسي سلامت رواني عبارت است از:

1. احترام فرد به شخصيت خود و ديگران

اصول سلامت روان مبتني بر اين است كه افراد تقويت شوند نه اينكه شخصي آن ها تخريب گردد. براساس اين اصول بايد نسبت به ديگران اغماض و بردباري داشت. به جاي تنبيه، تشويق را پيشه كرد و خلاصه اينكه براي شخصيت افراد احترام قائل شد. به كار بردن اين اصول، استفاده شاياني دربردارد و هر فردي از هر طبقه باشد، مي تواند به افراد جامعه كمك فراواني كند.

2. شناختن محدوديت ها در خود و افراد ديگر

يكي ديگر از اصول سلامت روان، روبه رو شدن مستقيم شخص با واقعيت زندگي است. براي رسيدن به اين مقصد نه تنها لازم است كه عوامل خارجي را بشناسيم و بپذيريم، بلكه ضروري است تا شخصيت خود را آن طور كه واقعا هست نيز قبول كنيم. كشمكش و خصومت با واقعيت، اغلب سبب بروز اختلال رواني مي شود. محدوديت هاي افراد زياد و البته نسبي است. يكي از اين محدوديت هاي مسلم نواقص جسماني مي باشد.

دو دختر جوان به روانشناس مراجعه كردند. هر دوي اين ها در كودكي مبتلا به فلج اطفال شده و مجبور بودند كه به وسيله چوب راه بروند. يكي از اين دو به شدت دچار اختلال هاي عاطفي شده بود زيرا نمي توانست اين نقض خود را قبول كند، بنابراين دائما از آن رنج مي برد. دختر ديگر براي جبران نقص خود، زندگي اش را وقف كمك به كودكان معلول كرده بود و در بيمارستان به عنوان مددكار اجتماعي از آنها پرستاري مي كرد و بدين ترتيب با واقع بيني و استفاده از استعدادهاي ديگر خود، توانسته بود با محيط سازش كند و سلامت رواني خود را حفظ نماييد.


3. دانستن اين حقيقت كه رفتار انسان معلول عواملي است

از نظر علم، هيچ پديده اي خود به خود به وجود نمي آيد. مثلا اگر امروز باراني است دليل دارد و متخصص هواشناسي مي تواند نه تنها دليل اين كه چرا باران نمي بارد را بيان كند، بلكه قادر است از روز قبل پيش بيني كند كه امروز هوا باراني خواهد بود. از نظر علم روانشناسي در رفتار، خوب و بد مطرح نيست بلكه هر رفتاري عللي دارد و اگر رفتاري براي فرد و جامعه مضر باشد بايد مانند برطرف كردن مرض جسمي سعي بر درمان آن داشت. روانشناس يا هر متخصص ديگر به هيچ وجه قضاوت اخلاقي درباره رفتار بشر نمي كند.

4. آشنايي به اين كه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست

رفتار بشر پيرو تماميت وجود اوست، بدين معني كه روان از بدن پپيروي مي كند و هر فرد در اثر ارتباط خصوصيات رواني و جسمي موجود، دست به عملي مي زند. هيچ عملي مستقل از ساير اعمال و خصوصيات موجود بروز نمي كند. مثلا اگر شما قبل از خوردن غذا عصباني بوده باشيد، آن لذتي را كه از غذا در موارد مناسب تري مي بريد نخواهيد برد.

5. شناسايي نيازها و محرك هايي كه سبب ايجاد رفتار و اعمال انسان مي شود

اگر به اين پرسش ها با صداقت پاسخ داده شود، مي توان به عواطف، احساسات و ميزان سازش فرد با محيط پي برد. فرد سالم احساس مي كند كه افراد اجتماع او را مي پسندند و او نيز با نظر موافق به آنان مي نگرد و براي خود احترام قائل است. شخص غير عادي به اين طريق عكس العمل نشان نمي دهد. او معمولا بدبين است و اذعان مي كند كه هيچ وقت دوست واقعي در زندگي نداشته است و خود او نيز به كسي اعتماد ندارد، به علاوه براي خود نيز ارزشي قائل نيست.


كاربرد تست هاي روانشناسي

زماني تست هاي روانشناسي مورد استفاده قرار مي گيرد كه بخواهيم مولفه هاي اصلي مشكلات رواني، شخصيت و ديگر ويژگي هاي فرد را تعيين كنيم. در واقع با انجام تست هاي روانشناسي مي توان نقاط ضعف، ضريب هوشي و نقاط قوت فرد را شناسايي كرد. تست هاي روانشناسي چهار دسته هستند: مصاحبه باليني، ارزيابي ضريب هوشي، ارزيابي شخصيت و ارزيابي رفتاري. كه در اينجا به تست روانشناسي از تست هاي روانشناسي شخصيت به نام تست مينه سوتا (MMPI) خواهيم پرداخت.

تست شخصيت شناسي (Personality Test) روشي است كه براي ارزيابي ساختار شخصيتي افراد مورد استفاده قرار مي گيرد. ابزارهاي ارزيابي شخصيت معمولا در دو شكل كلي هستند؛ آزمون هاي شخصيتي دو نوع اصلي دارند: عيني و تصويري يا بصري. نوع عيني از ارزيابي هاي شخصيتي كه امروزه معمولاً بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد و آزمايشي است شامل مواردي مانند پرسشنامه شخصيت چند فازي شخصيت مينه سوتا و پرسشنامه چند محوري باليني، آزمون هاي پيش گويي مي باشد.

تست سلامت روان MMPI

تست مينه سوتا يا MMPI تست روانشناسي شخصيت است كه بعد از انجام تست مي تواند ابعاد شخصيت فرد را مشخص كرد و ويژگي هاي رفتاري فرد را به دست آورد. اين تست يك پرسشنامه خودسنجي 565 سوالي، با گزينه هاي انتخابي ” بلي ” و ” خير” است كه فرد با توجه به ويژگي شخصي به آن ها جواب مي دهد و در همه افرادي كه بالاي 16 سال بوده و يا حداقل كلاس 8 را گذرانده اند قابل اجراست. نتيجه به صورت نموداري و حتما بايد توسط متخصصين روانسنجي و يا روانشناسي تفسير گردد. در حال حاضر نمونه هاي معمول اين آزمون در كاربرد باليني بين ۲۴۰ تا ۵۶۰ ماده را شامل مي شوند كه زمان بسياري را براي اجرا مي طلبد.

تاريخچه تست سلامت روان MMPI

پرسشنامه شخصيت چند فازي مينه سوتا (MMPI) در سال ۱۹۳۷ توسط روانشناس باليني استارك آر.هاتاوي و روانپزشك عصبي جي چارنلي مك كينلي در دانشگاه مينه سوتا ساخته شد. در سال 1989، يك نسخه ويرايش شده از اين تست منتشر شد و در سال 1992 هم يك نسخه از اين تست، مخصوص نوجوانان ساخته شد. در نهايت آزمون MMPI در سال 2008 با تغييرات زيادي جايگزين نسخه پيشين شد. در اين نسخه بعضي جنبه هاي نسخه پيشين باقي مانده يك رويكرد جديد و تازه‌اي نسبت به رشد و توسعه تست شخصيت به آن اضافه شده است. براي اطلاع در زمينه تست شخصيت شناسي كليك كنيد.


تست سلامت روان MMPI در ايران

با توجه به اهميت تست MMPI در مباحث روانشناسي اين نياز در ميان روانشناسان نيز احساس شد و پس از انتشار نسخه انگليسي آن، اقدام به ترجمه آن صورت گرفت. اما بعد از چندي به علت حجم بالاي سوال ها هم آزمودني ها را خسته مي كرد و هم با انجام محاسبات آن ها توسط روانشناسان، نتيجه گيري درستي نمي توانست از تست هاي مورد نظر گرفت و دليل مهم تر اينكه اين تست ها براي فرهنگ غرب درست شده بود با فرهنگ ايراني مغايرت داشت.

اين دلايل باعث شد كه متخصصان به فكر چاره اي باشند. سرانجام در سال 1353 با در نظر گرفتن اين مسائل دكتر اخوت، براهني، شاملو و نوعپرست فرم كوتاه اين پرسشنامه را به فارسي ترجمه كرده و با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي ايران تغييراتي در برخي از سوالات به وجود آوردند. اين فرم كوتاه شده كاربرد بسيار وسيعي در فعاليت‌هاي پژوهشي باليني پيدا كرده است و هنوز هيچ آزمون با آن برابري نمي‌كند.

نمره گذاري تست سلامت روان MMPI

نمره‌گذاري تست سلامت روان MMPI در دو دسته از مقياس‌ها بررسي مي شود:

1. مقياس رواني

قبل از تفسير و نمره گذاري مقياس هاي باليني به مقياس هاي رواني توجه مي شود و آن ها را نمره گذاري و تفسير مي كنند. مقياس هاي رواني شامل مواردي مي شوند كه احتمال اينكه فرد به برخي از سوالات با دروغ جواب داده باشد يا جنبه هاي دفاعي يا گارد به خود گرفته باشد را مشخص مي كند. همچنين با استفاده از برخي ميزان اين مقياس مي توان تعيين كرد كه آيا فرد در جواب دادن به سوال ها سعي كرده است كه خود را بهتر يا بدتر نشان دهد. مقياس‌هاي رواني شامل موارد زير است:

مقياس (وانمود خوب) دروغ سنجي: فرد تلاش دارد خود را بهتر نشان دهد.

مقياس (وانمود بد): فرد تلاش دارد خود را بدتر نشان دهد.

مقياس (انكار كردن): فرد در طول آزمون حالت تدافعي دارد.

2. مقياس‌هاي باليني

ابعاد مختلفي از خصوصيات شخصيتي فرد را نشان مي دهد. اين مقياس‌ها در فرم 71 سوالي كاهش پيدا كرده‌اند و مقياس‌هاي باقيمانده شامل موارد زير است:

مقياس HS يا هيپوكندري: نشانگر وجود يك خصوصيت بيماري گونه در خود فرد است. كساني‌ كه نمره بالايي در اين قسمت مي‌گيرند توجه زيادي به مشكلات جسمي خود دارند و اغلب احساس بيماري و ناراحتي مي‌كنند اما در واقع مشكل خاصي ندارند.

مقياس D يا افسردگي: نمره فرد در اين مقياس ميزان افسردگي را نشان مي‌دهد. (براي اطلاع از افسردگي كليك كنيد.)

مقياس Hy يا هيستري: مقدار تمايل فرد به انجام واكنش‌هاي نمايشي را نشان مي‌دهد.

مقياس Pd يا انحراف رواني اجتماعي: ميزان واكنش‌هاي ضد اجتماعي را نشان مي‌دهد.

مقياس PT يا ضعف رواني: نشان دهنده خستگي و ضعف رواني است.

مقياس SC يا اسكيزوفرني: به وجود اختلالات اسكيزوفرنيك يا شبه آن اشاره مي‌كند.

مقياس Ma يا شيدايي خفيف: اين نتيجه برعكس نتيجه افسردگي است. اين افراد شادتر و پرانرژي‌تر از معمول هستند و اگر اين حالت اما اگر بيش از اندازه باشد اختلال مانيا يا شيدايي محسوب مي‌شود. براي اطلاع از اختلال دوقطبي كليك كنيد.


انواع تست هاي سلامت روان MMPI

تا به امروز، سه نوع تست MMPI وجود دارد. دو تا از آن ها مخصوص بزرگسالان و ديگري براي نوجوانان است.

MMPI-2

تست MMPI-2 شامل 567 سؤال با گزينه هاي بلي و خير است كه با توجه ويژگي هاي شخصيتي و علايق خود به آن جواب مي دهند. با اينكه اين نوع تست قديمي ترين تست MMPI است، اما هنوز تستي است كه بيشتر از بقيه انواع مورد استفاده قرار مي گيرد. انتظار مي رود كه افراد در 60 تا 90 دقيقه به اين تست پاسخ بدهند.

MMPI-2-RF

تست MMPI-2-RF ، نسخه جديد و تازه اي از نسخه MMPI-2 است كه در سال 2008 ارائه شد. تعداد سؤال هاي اين تست شخصيت 338 تا است و همچنان به پاسخ بلي يا خير نياز دارد. اگر پاسخ دادن به آن صادقانه باشد، به راحتي مي توان از اين تست استفاده كرد. آزمون دهنده ها بين 35 تا 50 دقيقه زمان دارند كه به تست هاي جواب دهند.

تست MMPI-A

اين تست مخصوص نوجوانان است تا به آن ها كمك كند كه مشكلات هويتي، اجتماعي يا شخصي شان را بشناسند. انتظار مي رود كه پاسخ دهنده ها به اين تست بين 14 تا 18 سال سن داشته باشند.

موارد استفاده از تست سلامت روان MMPI

_شناخت شخصيت فرد مورد نظر

_مشاوره خانواده (براي اطلاع از مشاوره خانواده كليك كنيد.)

_مشاوره قبل و بعد از ازدواج (براي اطلاع از مشاوره ازدواج كليك كنيد.)

_انتخاب بهترين درمان

_مشاوره قبل از استخدام

_مشاوره براي امور قضايي

_تست ازدواج MMPI

تست ازدواج MMPI از جمله معروف ترين تست‌هايي است كه قبل از ازدواج صورت مي گيرد. اين تست ويژگي هاي عاطفي، مشكلات و اختلال هاي زيادي را براي مشاور ازدواج نمايان ميكند.

سخن آخر

تست هاي شخصيت روانشناختي كمك مي كنند كه ديد بهتري نسبت به خود داشته باشيد و از احساسات و هيجانات پنهاني كه نسبت به آن ها بي خبر بوديد نيز براي شما روشن خواهد شد. تست MMPI، يك تست است كه از خيلي سال پيش تا به امروز براي شناختن شخصيت افراد، هنوز مورد استفاده بسياري از روانشناسان برتر در دنيا بوده و هست. اين تست آغازگر خوبي براي سلامت رواني افراد مي تواند باشد. براي انجام اين تست و تفسير آن مي توانيد از متخصصان حامي هنر زندگي كمك بگيريد. براي كسب اطلاع بيش تر در زمينه مشاوره تلفني كليك كنيد.

منبع: تست سلامت روان MMPI

براي دريافت مشاوره در زمينه تست سلامت روان MMPI مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: تست سلامت روان MMPI،
موضوع:
[ ۳۱ تير ۱۴۰۰ ] [ ۰۹:۰۷:۵۰ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 10
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر