duntelco1
مشاوره تحصيلي

نگاهي كوتاه به آمريكا

ايالات متحده آمريكا كشوري در شمال قاره ي آمريكا، سومين كشور جهان از نظر جمعيت به شمار مي‌آيد. كشور آمريكا يكي از محبوب ترين مقاصد مهاجرت براي ايرانيان است. به طوري كه اين كشور با داشتن جمعيت ۱۵۰۰۰۰۰ نفري از ايرانيان مهاجر، ۳۷ درصد از پراكندگي ايرانيان مقيم خارج از كشور را به خود اختصاص داده است. از دلايل مهاجرت گسترده ايرانيان به آمريكا مي‌توان به سيستم دانشگاهي قوي، اقتصاد كارآمد و تنوع راه هاي مهاجرت به آمريكا اشاره كرد كه تقريبا براي هر قشر از جامعه امكان مهاجرت را فراهم مي‌آورد. با تغيير سياست هاي مهاجرتي در آمريكا طي چندسال اخير كمي شرايط سخت تر شده است.

نگاهي به مقوله مهاجرت

مهاجرت چه داوطلبانه و چه اجباري، تحت تأثير عوامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي صورت مي گيرد. بر اين اساس در سال هاي اخير برخي بحث ها درباره تأثير مهاجرت بر وضعيت سلامت مهاجران مطرح شده است. هدف از اين بررسي شناسايي تأثير مهاجرت بر وضعيت سلامت مهاجران بوده است. به خصوص‌ بررسي وضعيت مهاجران ايراني و ارائه چهارچوبي مفهومي براي تسهيل طراحي و ارائه خدمات و پشتيباني از اين گروه مهاجر خاص مد نظر بوده است. براي كسب اطلاعات در زمينه دلايل مهاجرت كليك كنيد.

تهديدات سلامت روان در پي مهاجرت

تجزيه و تحليل ها، چندين عامل موثر بر اسيب سلامت روان مهاجران را نشان داد كه به شرح زير است:

_ضعف مهارتي در زبان كشور ميزبان

_بيكاري و عدم جذب در بازار

_احساس تبعيض

_شوك فرهنگي

_عدم حمايت اجتماعي

_كمبود اطلاعات در مورد خدمات مراقبت هاي بهداشتي

_خشونت شريك زندگي صميمي

براي كسب اطلاعات در زمينه روانشناسي مهاجرت كليك كنيد.


روان شناسان ايراني مقيم امريكا | تفاوت هاي فردي و فرهنگي در اثرپذيري مهاجرتي

مهاجرت مي تواند يك تجربه استرس زا باشد. بررسي ها بيان مي كنند كه مهاجران براي ادغام در جوامع ميزبان با چالش هاي عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند. اگرچه مهاجران ممكن است تجارب مشابهي داشته باشند اما تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي به اين معني است كه ايراني ها ممكن است به چالش هاي مهاجرت واكنش متفاوتي نشان دهند. نگاه ايرانيان به مقوله سلامتي با مفاهيم غربي در مورد سلامتي متفاوت است. در نتيجه ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي ايرانيان بايد در تعاملات مراقبت هاي بهداشتي مورد توجه قرار گيرند. با وجود تأثيرات منفي، مهاجرت مي تواند تأثير مثبتي هم بر سلامتي و كيفيت زندگي داشته باشد.

توصيه ها

تحقيقات بيشتر بايد ارزشهاي فرهنگي – اجتماعي و چالش هاي مهاجران در كشورهاي ميزبان را بررسي كند و دريابد چگونه اين ها بر سلامت روان تأثير مي گذارند. تأكيد بيشتر بايد بر درك ديدگاه هاي جمعيت هاي آسيب پذير، مانند كودكان پناهنده، زنان و سالخوردگان باشد.

چالش هاي جدي كه مهاجران را در معرض آسيب رواني قرار مي دهد

مهاجران هميشه براي سازگاري در كشور جديد، با چالش هايي روبرو هستند. روند رو به افزايش مهاجرت در سراسر جهان انگيزه اي براي تمركز بر روندها و نتايج مهاجرت را فراهم كرده است. با اين حال تا به امروز، تحقيقات و اطلاعات كافي از آنچه كه وضعيت سلامتي و نتايج مهاجرت ايراني ها را توصيف كند، در دسترس نبوده است.

شواهد موجود حاكي از آن است كه مهاجران ايراني در معرض خطر مشكلات رواني قرار دارند. يافته هاي مطالعات گنجانده شده، هفت زيرعنوان تحت دو دسته ي اصلي از موضوعات اجتماعي و فرهنگي را نشان مي دهد. اين ها بيانگر مشكلات مشتركي است كه مهاجران ايراني در هنگام مهاجرت پس از آن و در تمام مراحل اقامت با آن روبرو بوده اند.


روان شناسان ايراني مقيم امريكا | مشكلات مشترك مهاجران

برخي از موانع و مشكلات در بين همه مهاجران مشترك است كه به شرح زير مي باشند:

1. معضلات اجتماعي پيش روي مهاجران

يادگيري زبان كشور ميزبان عامل مهمي در تعامل اجتماعي است. عدم توانايي در درك انگليسي بر تمام جنبه هاي زندگي مهاجر ايراني تأثير مي گذارد. مهارت هاي ضعيف زباني به مشكلات ارتباطي، طولاني شدن روند اسكان و فرهنگ پذيري و ناراحتي ذهني مربوط است. تجارب نامطلوب ممكن است به انزواي اجتماعي، اضطراب و افسردگي كمك كند. همانطور كه تسلط بر زبان مي تواند بر سلامتي مهاجران تأثير بگذارد، سلامتي مهاجران نيز بر زبان آن ها تأثير مي گذارد.

2. اثر ضعف مهارت زبان در اسيب هاي رواني مهاجران

اختلال در سلامت روان مي تواند سازگاري و زبان آموزي فرد را به چالش بكشد. مطالعه استيل و همكاران نشان داد مهاجرين با ويزاي موقت با گذشت زمان هيچ پيشرفت چشمگيري در مهارت هاي زباني خود نشان ندادند. همين منجر به افزايش ميزان پريشاني رواني، انزواي اجتماعي در اين جمعيت شد. در مقابل كساني كه داراي ويزاي دائمي هستند، پيشرفت قابل توجهي در توانايي زبان خود، انجام فعاليت هاي اجتماعي و ادغام در جامعه نشان دادند. روي هم رفته، اين داده ها الگوي افزايش پريشاني ذهني را در بين مهاجران با سطح پايين مهارت زبان نشان مي دهند.

3. روان شناسان ايراني مقيم امريكا | موانع استخدامي و اشتغال

ناتواني در يافتن شغل متناسب با صلاحيت ها به عنوان يك عامل استرس زاي مهم براي ايرانيان مهاجر شناخته شد. گزارش شده است كه بيكاري منجر به شرايط ناامن اقتصادي، سطح استرس بالا، افسردگي، اضطراب و ساير اختلالات رواني مي شود. بيكاري به عزت نفس و اعتماد به نفس پايين در مهاجران ايراني مي انجامد.

اين مطالعه تأكيد كرد حتي متخصصان ايراني با مهارت بالا نيز نمي توانند كار مناسبي را پس از ورود به ايالات متحده پيدا كنند. زنان ايراني در كانادا به عنوان مثال ارزش اشتغال را بالا مي دانند، زيرا آن ها اظهار داشتند كه يك شغل معنادار مي تواند تجربيات دردناك مهاجرت مانند جدايي از فرزندان را كاهش دهد.

4. كمبود اطلاعات در مورد خدمات مراقبت هاي بهداشتي

دسترسي به خدمات بهداشتي درماني در رسيدگي به مشكلات بهداشت روان مهاجران بسيار مهم است. نتايج يك مطالعه نشان داد كه تقريباً ۲۸٪ از مهاجران ايراني مقيم آلمان از اختلالات رواني درمان نشده رنج مي برند. زيرا دسترسي آن ها به خدمات بهداشت روان نامناسب است. دانش محدود در مورد خدمات مراقبت هاي بهداشتي از ديگر موانعي است كه مهاجران ايراني هنگام ورود به كشورهاي ميزبان با آن روبرو مي شوند. عدم آگاهي از خدمات بهداشتي مي تواند فعاليت هاي جستجوي مراقبت هاي بهداشتي را به تأخير انداخته و آن ها را بي انگيزه كند. اين احتمالاً شرايط سلامتي شان را بدتر مي كند. كمبود اطلاعات در مورد سيستم مراقبت هاي بهداشتي منجر به افزايش مشكلات روحي براي مهاجران مي شود.

5. عدم حمايت اجتماعي

پشت سر گذاشتن دوستان و خانواده ها در طول روند مهاجرت يك تجربه دردناك و در عين حال رايج است. عدم حمايت اجتماعي مي تواند بر سلامت افراد تأثير منفي بگذارد. در حالي كه حمايت خانواده و دوستان و يك شبكه اجتماعي حمايت كننده ممكن است تأثيرات نامطلوب عوامل استرس زاي مربوط به مهاجرت مانند بيكاري و تسلط كافي به زبان را كاهش دهد.

6. احساس تبعيض در جامعه ميزبان

مهاجران ايراني گزارش كردند كه اشكال مختلفي از تبعيض را تجربه كرده اند. ۱۰ مورد از ۲۶ مورد تحت بررسي، تبعيض را عامل مهمي در بروز افسردگي و اختلالات رواني خود دانسته اند. در يك مطالعه، ۶/۵۹ درصد مهاجران ايراني ساكن سوئد تبعيض قومي را درك كرده اند. با اين حال طبق برايند مطالعاتي، هيچ نوع تبعيض عليه اين اقليت قومي توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و پزشكان در آمريكا گزارش نشده است. درعوض مهاجران ايراني ايالات متحده و كانادا، تبعيض در مراكز آموزشي مانند مدارس و دوره هاي زبان انگليسي را گزارش كرده اند.‌ برخي از مهاجران به دليل دين و لهجه خود احساس كردند كه مورد قضاوت منفي قرار مي گيرند.

7. روان شناسان ايراني مقيم امريكا | شوك فرهنگي

شوك فرهنگي به عنوان تنوع در انتظارات، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي تعريف مي شود كه ممكن است توسط مهاجران در كشورهاي غربي يا در ارتباطات اجتماعي تجربه شود. هنجارهاي فرهنگي واگرا مي تواند منجر به تعارض والدين و فرزندان، سبك هاي تربيت فرزند، از بين رفتن روابط و طلاق شود. ناتواني در سازگاري با اختلافات فرهنگي مي تواند در افسردگي ايرانيان موثر باشد. تفاوت هاي فرهنگي همچنين مي تواند بر رفتارهاي جستجوي سلامت مهاجران تأثير بگذارد.

8. مشكلات ارتباطي ناشي از سوتفاهم فرهنگي

برخي از مهاجران نه تنها به دليل كمبود زبان انگليسي، بلكه در نتيجه ي سو تفاهم فرهنگي كه ارائه دهندگان خدمات بهداشتي از ناراحتي مهاجران سو تعبير مي كنند، مشكلات ارتباطي زيادي را تجربه مي كنند. تفاوت فرهنگي ديگر بين كشورهاي غربي و ايران به محتواي جنسي در رسانه ها و جامعه مربوط مي شود. بسياري از زنان ايراني در اين كشورها نگران تأثيرات اين قرار گرفتن در معرض رابطه با همسر و انتظارات ناشي از آن هستند.

9. روان شناسان ايراني مقيم امريكا | خشونت شريك زندگي

رفتارهاي خشونت آميز ممكن است شامل لگد زدن، سيلي زدن، پس زده شدن، مجبور شدن به انجام رابطه جنسي، ضرب و شتم و اعمال محدوديت براي حضور در فعاليت هاي اجتماعي باشد. چندين مطالعه نشان داد كه قرار گرفتن در معرض خشونت خانوادگي به شدت با مشكلات بهداشت رواني گزارش شده از مهاجران ايراني ارتباط دارد. اما يك مطالعه ي ديگر نتوانست رابطه معناداري بين وضعيت سلامتي و قرار گرفتن در معرض رفتارهاي خشونت آميز در ميان اين جمعيت مهاجر را به درستي نشان دهد. افزايش خشونت شريك زندگي نزديك به احتمال زياد با فرايندهاي مهاجرت و استرس هاي ناشي از آن تشديد مي شود و خطر ابتلا به مشكلات بهداشت روان مانند اضطراب و افسردگي را در بين مهاجران افزايش مي دهد. براي كسب اطلاعات در زمينه افسردگي و اضطراب كليك كنيد.

به طور كلي مهاجرت ممكن است به پيامدهاي نامطلوب روانشناختي كمك كند. به طور مثال، مسائل فرهنگي خشونت شريك زندگي و شوك فرهنگي از جمله افزايش خطر ابتلا به مشكلات فيزيولوژيكي است. اين عوامل كليدي در رابطه با سلامت مهاجران مورد بحث قرار گرفته است. به نظر مي رسد چالش هاي مشخص شده مربوط به بسياري از جمعيت مهاجر باشد. با اين حال احتمالاً مهاجران ايراني به دليل شيوع اختلالات رواني بيشتر از ديگران در معرض خطر هستند.


نقش روان شناسان ايراني مقيم امريكا در افزايش سلامت روان مهاجران ايراني

چارچوب مفهومي، منعكس كننده مسائل اجتماعي و فرهنگي است كه به مشكلات بهداشت روان در اين گروه جمعيت مهاجر كمك مي كند. مسائل اجتماعي از جمله تجربه ي تبعيض، موانع زباني، كمبود اطلاعات در مورد خدمات مراقبت هاي بهداشتي، عدم حمايت اجتماعي و بيكاري مي تواند تأثيرات سوئي بر سلامتي مهاجران داشته باشد. جدا از چالش هاي اجتماعي، قرار گرفتن در معرض فرهنگ جديد و شيوه هاي جديد زندگي مي تواند منبع اختلاف نظر قابل توجهي در بين اعضاي خانواده باشد و بر روابط و انتظارات آن ها از يكديگر تأثير بگذارد.

مهاجران ايراني به عنوان افرادي كه مايل به ادغام در فرهنگ ميزبان هستند شناخته شده اند، اما آن ها همچنين دوست ندارند از آداب و رسوم خود دست بكشند.به عبارت ديگر ايرانيان هرجا كه مي روند چمدان هاي فرهنگي خود و همچنين مشخصات دموگرافيك را حمل مي كنند. به همين دليل به كمك روانشناساني نياز دارند كه آن ها را در جهت تطبيق سالم با فرهنگ ميزبان ياري كرده و به افزايش سلامت روان شان كمك كند. براي كسب اطلاعات بيش تر در زمينه سلامت روان كليك كنيد.

جايگاه روان شناسي در كاهش عوارض روحي مهاجرت

روانشناسي ديدگاه منحصر به فرد و مهمي در اين زمينه دارد. به طور خاص، روانشناسي تحقيقات علمي را پيش مي برد و ارائه خدمات مناسب فرهنگي و زباني را ترويج مي دهد. روانشناسان، مهاجران و افرادي را كه با مهاجران كار مي كنند را آموزش مي دهد و درباره ي توسعه ي سياست هاي صحيح عمومي اطلاع رساني مي كند.

روان شناسان ايراني مقيم امريكا | لزوم همراهي يك روان شناس با فرد مهاجر

اكثر افرادي كه مهاجرت مي كنند نياز به يك مشاور روانشناس را در زندگي خود احساس مي كنند. مسلما يافتن مشاور متخصص و مورد اعتماد و تعيين وقت جهت مشاوره با روانشناسي آگاه و با تجربه در كشوري كه آشنايي كافي با سيستم درماني آن نداريم، زمان زيادي را مي طلبد. با توجه به اينكه اكثر افراد تا بحراني شدن اوضاع از رفتن به مراكز مشاوره خودداري مي كنند، يافتن و اعتماد كردن به يك روان شناس امن نيز خود مي تواند به دغدغه اي ديگر و بدتر شدن وضعيت شخص منجر شود.

چگونه يك روان شناس امن در امريكا پيدا كنيم؟

بهترين راه براي پيدا كردن يك روان شناس ايراني در امريكا مي تواند پرس و جو از دوستان و آشنايان باشد. راه ديگر سوال كردن از افرادي است كه در فضاهاي روان شناسي فعاليت مي كنند. بطور مثال در فضاي رسانه هاي اجتماعي. با بررسي و تبادل نظر در وبلاگ هاي روان شناسي و سوال از صاحب نظران اين حوزه مي توان افراد كارامد و با تجربه در اين حوزه را شناسايي كرد. براي كسب اطلاعات بيشر در زمينه مشاوره فردي كليك كنيد.

سخن آخر

متون مربوط به مهاجران عمدتاً بر پيامدهاي منفي مهاجرت متمركز بوده است. مهاجران در ادبيات به عنوان قربانيان روند مهاجرت به تصوير كشيده شده اند. با اين حال، سليمان-هيلز و تامپسون (2012) در مطالعه ي خود درباره پناهندگان كرد و افغان در غرب استراليا و نيوزيلند، ديدگاه جديدي در مورد مهاجرت مطرح كردند. مهم است كه براي طرح و رفع مشكلاتشان با روان شناسان هم زبان و اشنا با فرهنگ خود وارد گفتگو و تبادل نظر شوند. بهترين نتيجه را در كوتاه ترين زمان ممكن به دست مي آورند. متخصصان حامي مي توانند در جهت حل مشكلات ناشي از مهاجرت و افزايش سلامت روان شما را ياري كنند. براي كسب اطلاعات در زمينه مشاوره تلفني كليك كنيد.

منبع: روان شناسان ايراني مقيم امريكا

براي دريافت مشاوره در زمينه روان شناسان ايراني مقيم امريكا مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

امتیاز:
بازدید:
[ ۲ مرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۵۴:۲۳ ] [ دانتل ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 9
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر